Rzeczoznawca majątkowy mgr inż. Rafał Długokęcki

Kompleksowe usługi w zakresie wyceny nieruchomości

Wyceńmy Twoją nieruchomość
zobacz więcej

Oferta

Usługi w zakresie wyceny

Nieruchomości lokalowych

(mieszkalnych, użytkowych)

Nieruchomości gruntowych

(zabudowanych, niezabudowanych

Nieruchomości gruntowych

w trakcie zabudowy

Nieruchomości budynkowych

Nieruchomości rolne

Nieruchomości komercyjnych

Ograniczonych praw rzeczowych

(spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)

Kiedy

Do celów

  • sprzedaży
  • podziału majątku
  • podatkowych
  • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
  • zabezpieczenia wierzytelności
  • ustalenia opłat planistycznych
  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  • ustalenia opłat adiacenckich

Nasza współpraca

Jak wygląda proces wyceny nieruchomości

1

Kontakt

Kontaktujemy się telefonicznie, bądź mailowo w celu omówienia szczegółów współpracy

2

Dokumenty

Przesyłasz dokumenty niezbędne do wyceny mieszkania

3

Termin oględzin

Wspólnie ustalamy termin oględzin nieruchomości

4

Oględziny

Oględziny mieszkania wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i opisowej

5

Operat

Rzeczoznawca majątkowy sporządza dla Ciebie operat szacunkowy

6

Odbiór

Odbiór operatu szacunkowego w biurze przy ul. Marywilskiej 36 w Warszawie lub wysyłka kurierem.

Wyceńmy Twoją nieruchomość

Skontaktuj się

Przydadzą się

Zobacz również