Oferta

Usługi w zakresie wyceny

Nieruchomości lokalowych

(mieszkalnych, użytkowych)

Nieruchomości gruntowych

(zabudowanych, niezabudowanych

Nieruchomości gruntowych

w trakcie zabudowy

Nieruchomości budynkowych

Nieruchomości rolne

Nieruchomości komercyjnych

Ograniczonych praw rzeczowych

(spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu)

Jakie są koszty?

Cennik

Wycena mieszkania

od 500 zł
W cenie dwa egzemplarze drukowane, wersja elektroniczna.

Wycena domu

od 800 zł
W cenie dwa egzemplarze drukowane, wersja elektroniczna.

Wycena domu w budowie

od 800 zł
W cenie dwa egzemplarze drukowane, wersja elektroniczna.

Działka (nieruchomość gruntowa niezabudowana

od 600 zł
W cenie dwa egzemplarze drukowane, wersja elektroniczna.

Lokal użytkowy

od 600 zł
W cenie dwa egzemplarze drukowane, wersja elektroniczna.

Pozostałe nieruchomości

Cena ustalana indywidualnie

Co jest Ci potrzbne

Dokumenty

Do sporządzenia operatu szacunkowego niezbędne są odpowiednie dokumenty. Możecie je Państwo dostarczyć we własnym zakresie bądź też zlecić to nam - koszt wyceniamy indywidualnie. Podstawowe dokumenty, które należy dostarczyć:

Nieruchomość lokalowa - rynek pierwotny

 • Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub umowa rezerwacyjna
 • Rzut lokalu
 • Pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie
 • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Kosztorys robót wykończeniowych na druku banku (jeśli planujesz kredyt również na wykończenie mieszkania)

Nieruchomość lokalowa - rynek wtórny

 • Akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • Numer księgi wieczystej
 • Rzut lokalu (jeśli właściciel posiada)

Mieszkanie spółdzielcze

 • Akt notarialny lub umowa przedwstępna kupna-sprzedaży
 • Numer księgi wieczystej
 • Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej jeśli nie ma założonej księgi wieczystej

Nieruchomość gruntowa zabudowana - rynek pierwotny

 • Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży
 • Rzuty budynku z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń
 • Decyzja udzielająca pozwolenia na budowę
 • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Dokumentacja techniczna
 • Numer księgi wieczystej

Nieruchomość gruntowa zabudowana - rynek wtórny

 • Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub akt notarialny
 • Rzuty budynku z powierzchniami użytkowymi pomieszczeń
 • Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zgłoszenie budynku do użytkowania
 • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Dokumentacja techniczna
 • Numer księgi wieczystej

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • Przedwstępna umowa kupna-sprzedaży lub akt notarialny
 • Wypis z rejestru gruntów (nie starszy niż 3 miesiące)
 • Numer księgi wieczystej

Posiadanie podanych wyżej dokumentów przez Zleceniodawcę na etapie zlecania usługi, znacząco przyśpieszy termin jej wykonania.

Wyceńmy Twoją nieruchomość

Skontaktuj się